V letech 1679 – 1683 byl na Nakléřově vystavěn raně barokní kostel sv. Josefa, který dle zpráv z kronik v roce 1813 během bitvy u Varvažova ve dnech 16. - 18. září 1813 sloužil samotnému císaři Napoleonovi I jako pozorovatelna. Kostel byl v 70. letech 20. století zbourán z důvodu zamýšlené výstavby poníku Ruské armády, ke které však nedošlo. Na místě kostela byl v roce 1992 odhalen prostý dřevěný kříž, věnovaný původními německými rodáky z Nakléřova.

Pomník generála Kleista stojí při staré silnici z Nakléřovského průsmyku do Telnice, po které dorazily dne 30. srpna 1813 na bojiště spojenecké pruské jednotky a svým příchodem umožnily celkové obklíčení Vandamova sboru u Chlumce. Za tento počin pruský generál Friedrich hrabě Kleist získal přídomek von Nollendorf.

Císařská rozhledna postavena rovněž ke stému výročí bitvy u Chlumce. Po vzniku republiky byla rozhledna přejmenována na Karl Weiss Warte, podle významného ústeckého propagátora turistiky. Rozhledna se během zimní bouře 29. 1. 1944 zřítila a již nikdy nebyla obnovena. Na jejím místě lze najít již jen pár kamenů.